Creditinsurance pod Pradědem - creditinsurance.info http://creditinsurance.info cs Public4u Příměstský tábor - creditinsurance.info další informace.... Fri, 12 Jul 2019 13:58:19 +0200 http://creditinsurance.info/cs/technicka-neautorizovat/zahlavi-bannery/primestsky-tabor.html Pozvánka na Lesní slavnosti Lapků z Drakova - creditinsurance.info Víkend 20. a 21. července bude patřit populární Lesní slavnosti Lapků z Drakova v Biskupských lesích. Akci i tentokrát připravil Spolek Přátel Vrbenska, který na Drakov pozval také řezbáře Jiřího Halouzku s jeho dvěma syny, kteří budou motorovými pilami upravovat kus kmene na sochu, a to s měřením času. Přijede také mistr honáckých bičů Láďa Šín, řemeslníci, jarmarečníci, kluby historického šermu, muzikanti a další. Čeká Vás bohatý program, soutěže pro malé i velké. Připravena je doprava na Drakov. Fri, 12 Jul 2019 13:33:19 +0200 http://creditinsurance.info/cs/obcan/archiv/archiv-2019/pozvanka-na-lesni-slavnosti-lapku-z-drakova.html Ztráty a nálezy - creditinsurance.info Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1. ledna 2014. Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí jí bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález městu, na jehož území byla věc nalezena, zpravidla do 3 dnů. Fri, 12 Jul 2019 12:58:15 +0200 http://creditinsurance.info/cs/obcan/ztraty-a-nalezy-4.html Dotace - creditinsurance.info Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na svém 2. zasedání konaném dne 19. prosince 2018 rozhodlo pod číslem usnesení 0042/ZM/02/2018 o vyhlášení dotačních programů na rok 2019. Jedná se o Program I. - Podpora činností spolků a občanských sdružení (dotace na činnost) a Program II. - Podpora kulturních a společenských akcí (dotace na akce). Pro program činnosti spolků a občanských sdružení byla alokována částka 100.000 Kč a pro program Podpory kulturních a společenských akcí byla alokována částka 400.000 Kč.Obecně pro tyto oba programy platilo, že žádosti o poskytnutí dotace, bylo možno podávat na MěÚ Creditinsurance pod Pradědem nejdříve od 1.2.2019 a nejpozději do 31.5.2019. Wed, 10 Jul 2019 15:57:13 +0200 http://creditinsurance.info/cs/samosprava/dotace-a-pujcky/dotace.html Druhá etapa opravy silnice začne po skončení první - creditinsurance.info Zástupci vrbenské radnice jednali v úterý 9. července s vedením bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje o návaznosti oprav silnice II/451 druhou etapou, která se dotkne průjezdu naším městem. Přečtěte si informaci starosty města Petra Kopínce, jak bude zajištěn provoz přes město v čase, kdy se uzavře ulice Nádražní. Wed, 10 Jul 2019 10:15:57 +0200 http://creditinsurance.info/cs/obcan/archiv/archiv-2019/druha-etapa-opravy-silnice-zacne-po-skonceni-prvni.html