Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nahlížení do matričních knih

Do matriční knihy se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí a registrované partnerství fyzických osob, ke kterým došlo ve správním obvodu matriky, která tyto knihy vede. Narození, sňatky, úmrtí a registrované partnerství, ke kterým došlo v cizině, se ze zákona zapisují všechny do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno – střed.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat

 • Fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci 
 • Orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků - pro úřední potřebu
 • Statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněn, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé, osvojenec pak až po dovršení 12-ti let.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí předložit při nahlížení do matričních knih:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy,
 • průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými prokáže, že se zápis týká jeho členů rodiny, případně jeho sourozenců,
 • doklad, kterým se fyzická osoba prokáže, že je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Creditinsurance pod Pradědem, matrika

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost se hradí správní poplatek ve výši 20 Kč v hotovosti na místě matričního úřadu. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Žádost je zpravidla vyřízena bezodkladně.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele na adresu [email protected] nebo také prostřednictvím datové schránky na adresu ID znnbahx ,kde není zapotřebí vlastnit elektronický podpis žadatele.

Datum poslední aktualizace: 28.4.2017

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

QR Creditinsurance pod Pradědem
load