Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit společně na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platné občanské průkazy obou rodičů
  • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
  • rodné listy
  • všechny ostatní rodné listy společných dětí
  • rozvedené ženy - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)

Formuláře:

  • Není stanoven žádný formulář.

Správní a jiné poplatky:

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 15.3.2017

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

QR Creditinsurance pod Pradědem
load