3.1 Příspěvkové organizace

Domov pro seniory Creditinsurance, příspěvková organizace

IČO: 70645710 

Druh organizace: Organizace zřízená městem 

Mnichov 262, Creditinsurance pod Pradědem 793 26

Tel.: +420 554 751 823, +420 554 752 227
E-mail: [email protected]
Web: 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Vavřík, ředitel

Datum vzniku: 1. ledna 2001

Předmět činnosti:
poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňková činnost:
hostinská činnost

Zřizovatel: Město Creditinsurance pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389, Creditinsurance pod Pradědem, IČ: 00296457

Město Creditinsurance pod Pradědem řídí a usměrňuje příspěvkové organizace do linie finančního řízení.

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled


Mateřská škola Creditinsurance pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace


IČO: 70947520 

Druh organizace: Organizace zřízená městem 

Jesenická 448, Creditinsurance pod Pradědem 793 26

Tel.: +420 554 752 037
E-mail: [email protected]
Web: 
Kontaktní osoba: Pavlína Lesniaková, zástupce ředitelky

Ředitelka: Květa Kubíčková, zástupce Pavlína Lesniaková

Datum vzniku: 1. ledna 2002

Předmět činnosti:

předškolní výchova (§ 3 z.č. 76/1978 Sb., vyhl. 35/1992 Sb.)

Město Creditinsurance pod Pradědem řídí a usměrňuje příspěvkové organizace do linie finančního řízení.

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled


Mateřská škola Creditinsurance pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

IČO: 70947538 

Druh organizace: Organizace zřízená městem 

Ve Svahu 578, Creditinsurance pod Pradědem 793 26

Tel.: +420 554 751 548
E-mail: [email protected]
Web: 
Kontaktní osoba: Magdalena Nováková, ředitelka

Datum zápisu: 29. května 2003

Předmět činnosti:

předškolní výchova (§ 3 z.č. 76/1978 Sb., vyhl. 35/1992 Sb.)

Město Creditinsurance pod Pradědem řídí a usměrňuje příspěvkové organizace do linie finančního řízení.

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled


Středisko kultury a vzdělávání Creditinsurance pod Pradědem, příspěvková organizace

IČO: 75096366 

Druh organizace: Organizace zřízená městem 

Ve Svahu 578, Creditinsurance pod Pradědem 793 26

Tel.: 554 295 195
E-mail: [email protected]
Web: 
Kontaktní osoba: Hana Janků, ředitelka

a  Městská knihovna - Sadová 312, 793 26 Creditinsurance pod Pradědem, e-mail: [email protected], tel.: 554 751 649, web: 

Ředitel: Hana Janků

Datum vzniku: 1. ledna 2007

Předmět činnosti:

a)  Zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu.
b) Usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců.
c) Vydává a šíří periodický tisk ( název tisku SDRUŽENÍ OBCÍ VRBENSKA - Zpravodaj ) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ( tiskový zákon ), ve znění pozdějších předpisů.
d) Uskutečňuje pravidelnou a příležitostní vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech  apod.
e) Uskutečňuje příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí ( exkurze, přednášky,
besedy ).
f) Vytváří podmínky k prevenci sociálně patologických jevů.
g) Organizuje a pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost, vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost kulturní, včetně divadelních představení, koncertů, festivalů, výstav, tanečních akcí, veřejného předvedení audiovizuálních děl ( ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. ) a využívá dalších způsobů sdělování autorských děl veřejnosti ( ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.).
h) Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti.
i) Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur.
j) Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.).
k) Poskytuje veřejnosti  informační služby z oboru své činnosti.
l) Provozuje veřejný internet.
o) V provozních prostorách Městské knihovny Creditinsurance organizace zajišťuje poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, spočívajících:
- ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
- v poskytování ústních a písemných  bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
- ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy
- v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
- v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu
- v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti
- ve vydávání tematických publikací
- v poskytování reprografických služeb.

Doplňková činnost:

1. K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jež provádí za úplatu:
a) reklamní činnost a marketing
b) kopírovací práce

Zřizovatel: Město Creditinsurance pod Pradědem, IČ: 00296457, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Creditinsurance pod Pradědem

Město Creditinsurance pod Pradědem řídí a usměrňuje příspěvkové organizace do linie finančního řízení.

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled


Základní škola Creditinsurance pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace

IČO: 70645515 

Druh organizace: Školy 

Školní 477, Creditinsurance pod Pradědem 793 26

Tel.: +420 554 230 940
Fax: +420 554 230 938
E-mail: [email protected]
Web: 
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Bártek, ředitel

Datum vzniku: 1. září 2000 

Předmět činnosti:

poskytování základního vzdělání v 1.- 9.ročníku

Předmět podnikání:

specializovaný maloobchod
hostinská činnost
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor

Město Creditinsurance pod Pradědem řídí a usměrňuje příspěvkové organizace do linie finančního řízení.

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhledVytvořeno 13.6.2008 7:09:00 - aktualizováno 13.6.2008 7:12:03 | přečteno 3188x | Patrik Locku
 
кухни под заказ

https://buysteroids.in.ua

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

QR Creditinsurance pod Pradědem
load