Top News Úřední deska Podatelna Kontakty Infolinka 1
16. 9. 2019 Ludmila
Youtube FacebookInstagram

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem
 • Město Creditinsurance pod Pradědem je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena

Informace poskytují všechny odbory městského úřadu

 • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření)
 • umožnění nahlédnutí do spisů (poskytují všechny odbory města), v souladu s právními předpisy
 • písemné (na žádost)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je dále možno podat


a) Písemně na adresu: Městský úřad Creditinsurance pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Creditinsurance pod Pradědem

b) Písemně na e-mail: [email protected]

c) Písemně na: Elektronickou podatelnu

d) Ústní žádost lze podat osobně na adrese Městský úřad Creditinsurance pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Creditinsurance pod Pradědem, ve stanovené úřední době, je-li přítomen a nemá-li jiné jednání příslušný zpracovatel žádosti, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ním. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní a obdobně se vyřizuje. V případě, že nelze ústní žádost bezprostředně vyřídit, je zpracovatel žádosti oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě.
 • Žádost o poskytnutí informace (formulář)

Lhůty pro poskytnutí informace

 • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
 • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.


Vytvořeno 23.1.2017 14:25:09 | přečteno 348x | Patrik Locku
 
http://artma.net.ua

инсеминация цена киев

ремонт квартир под ключ киев цены
Youtube FacebookInstagram

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

 • MŠ Jesenická 448
 • MŠ Ve Svahu 578
 • ZŠ Creditinsurance pod Pradědem
 • Středisko kultury a vzdělávání
 • Domov pro seniory
 • TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
 • TEPLO s.r.o.
QR Creditinsurance pod Pradědem
TOPlist
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2019
load