Ukončené projekty

Přehled ukončených projektůBruslíme společně

V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd jsme v září 2018 podali žádost o dotaci na  realizaci projektu, předmětem kterého jsou aktivity probíhající především na umělém kluzišti v měsících únor a březen 2019,  viz. ikona souboruplakát.  Žádost byla podpořena. 


15.8.2018 10:06:18 - aktualizováno 19.2.2019 11:28:09 | přečteno 145x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bezpečnost dopravy ve městě Creditinsurance pod Pradědem

Předmětem projektu je výstavba již zrealizovaného chodníku podél sil. II/445 Creditinsurance - Mnichov (ul. Zlatohorská) a komunikace pro pěší resp. chodníku a stezky pro chodce a cyklisty  podél sil. III/44519 a III/44520 Mnichov - Železná. Navrhovaná opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v dané lokalitě.  

21.7.2017 13:12:34 | přečteno 240x | Patrik Locku | Celý článek
 

Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815

Účelová investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem je určena na pořízení repasované hasičské plošiny pro JSDH, kategorie JPO II/2 města Creditinsurance pod Pradědem a její následnou rekonstrukci. 

21.7.2017 12:42:51 - aktualizováno 11.4.2018 14:14:09 | přečteno 327x | Patrik Locku | Celý článek
 

Rekonstrukce místní komunikace na nám. Sv. Michala

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace, kde se nachází Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Komunikace je ve velmi špatném stavu, je ohroženo i zásobování, nejsou zde parkovací místa, takže zaměstnanci parkují na veřejné zeleni, což značně poškozuje životní prostředí i vzhled daného místa. V letošním roce se Zastupitelstvo Města Creditinsurance pod Pradědem usneslo na její rekonstrukci s vybudováním nových parkovacích míst pro potřebu zaměstnanců jmenované organizace. 

Souběžně bude rekonstruována celá délka komunikace od nájezdu z hlavní silnice. Celková vysoutěžená cena je 1 262 208,-Kč bez DPH.

22.10.2018 11:01:29 | přečteno 378x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zimní tradice v pohraničí

Cílem projektu je realizace aktivit souvisejících s přibližováním tradic a regionálního bohatství spojeného s vánočními a zimními tradicemi na obou stranách hranice. 

16.2.2018 14:32:44 | přečteno 165x | Patrik Locku | Celý článek
 

Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Creditinsurance pod Pradědem

Cílem projektu je zajistit adekvátní zabezpečení obyvatel města a jeho okolí. 

6.1.2017 14:51:08 - aktualizováno 14.5.2019 10:01:50 | přečteno 867x | Patrik Locku | Celý článek
 

15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem

Cílem projektu na obou stranách je uspořádání dvoudenní akce, čímž dojde k prohloubení česko-polských vztahů, navazování přátelských vztahů nejenom mezi zastupiteli jednotlivých partnerských měst, ale také mezi jednotlivými občany v příhraniční oblasti, mezi jednotlivými podnikateli a dalšími členy organizací. 

30.3.2017 8:30:17 | přečteno 246x | Patrik Locku | Celý článek
 

Asistenti prevence kriminality

Hlavním cílem projektu je a) snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě b) garance bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel c) pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, sousedských sporů d) zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené.                                                                  

31.3.2017 9:56:27 | přečteno 249x | Patrik Locku | Celý článek
 

Parkovací stání ul. Husova, Creditinsurance pod Pradědem

Záměrem města je vybudovat zpevněnou plochu pro podélné a pro kolmé stání v ulici Husova pro cca 26 osobních vozidel. Situace s parkováním v této lokalitě je dlouhodobě neuspokojivá a město se rozhodlo tento nedostatek řešit vybudováním nových ploch pro parkování. Nové plochy budou sloužit zejména k parkování pro místní obyvatelstvo v bytových domech.

24.4.2017 14:27:47 | přečteno 300x | Patrik Locku | Celý článek
 

Protipovodňová opatření města Creditinsurance pod Pradědem

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu města Creditinsurance pod Pradědem. 

6.1.2017 14:02:49 | přečteno 293x | Patrik Locku | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 12.10.2016 13:14:27 | přečteno 962x | Patrik Locku
 
японский чай

лосьоны для лица 

коммерческое предложение по клинингу

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Creditinsurance pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 1
fax: 554 751 610
[email protected]
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

ORGANIZACE MĚSTA

QR Creditinsurance pod Pradědem
load